Poliklinika Beograd | Doktori | Estetska hirurgija

Radno vreme : 0 - 24 h
  Kontakt : 011 301 80 81

O doktoru

Prof. dr Aleksandar Diklić

Redovni profesor Medicinskog fakulteta. Do sada operisao oko 7000 bolesnika sa oboljenjima endokrinih žlezda (najviše štitaste žlezde). Državni reprezentativac, rekorder i prvak u vazduhoplovnom jedriličarstvu.
Radno mesto
– Redovni profesor za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2006. Vanredni profesor za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2007. Načelnik odeljenja u Centra za endokrinu hirurgiju, Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
2003. – 2007. Šef operacionog bloka i odeljenja intenzivne nege Centra za endokrinu hirurgiju, Instituta endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
1993. – 2003. Načelnik odeljenja u Centra za endokrinu hirurgiju, Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
2000. Docent za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1989. – 2000. Asistent za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1985. – 1989. Lekar specijalista hirurg, Centar za endokrinu hirurgiju, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički centar Srbije

Obrazovanje
2000. Doktorska disertacija – „Značaj limfocitne infiltracije i antitiroidnih antitela u hirurškom lečenju difuzne toksične strume „, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1981. – 1985. Specijalizacija iz opšte hirurgije, specijalistički ispit položen sa odlikom.
1992. Magistarska teza:“Procena funkcije posle hemitiroidektomije zbog benignih oboljenja štitaste žlezde“,Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1988. – 1992. Poslediplomske studije za magisterijum iz endokrinologije, Medicinski fakultet ,Univerzitet u Beogradu
1973. – 1978. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1980. – 1985. Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, Klinički centar Srbije
Konsultant za endokrinu hirurgiju 2008. MC G.Milanovac, MC Požarevac

Profesionalna članstva
2004. Evropsko Udruženje Endokrinih Hirurga (ESES)
2004. Udruženje Endokrinih Hirurga Srbije
1985. Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD) 1988.

Predmeti edukacije
2000. – 2008. Predavanja iz programa poslediplomeske nastave iz: Hirurške anatomije, Endokrinologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2000. – 2008. Predavanja iz programa specijalizacije iz: Opšte hirurgije, Urologije i subspecijalizacije iz Endokrinologije i Onkološke hirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1989. – 2008. Izvođene praktične i teoretske nastave iz Hirurgije,Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Oblasti istraživanja
Benigne i maligne bolesti endokrinih organa

Projekti
1996. – 2000. Stručno-naučni pristup hirurgiji tireoideje i paratireoidnih žlezda,
podprojekat: Izbor operacije kod karcinoma tiroideje i hipertireoza.

Publikacije
Ukupno 175 radova

Prof. dr Miljko Ristić

Kardiohirurg sa velikom internacionalnom reputacijom. Tokom svoje profesionalne karijere obavio više od 15.000 operativnih zahvata na srcu. Član Evropske Akademije nauka i umetnosti i Srpske Kraljevske Akademije nauka.

Prof dr Petar Jovanović

Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Posebna oblast interesovanja i rada urinarne derivacije, uroonkologija i oboljenja prostate. Preko 2500 uroloških operacija. 27 godina staža.

dr Zdravko Petković

Hirurg sa velikim domaćim i međunarodnim stazom. Preko 10000 operativnih zahvata iz oblasti estetske, rekonstruktivne i mikrohirurgije. Izuzetno 25-ogodišnje iskustvo iz oblasti mikrohirurgije.