Poliklinika Beograd | Doktori | Estetska hirurgija

Radno vreme : 0 - 24 h
  Kontakt : 011 301 80 81

Interna medicina

Interna medicina je specijalistička grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem
bolesti odraslih osoba. Grana medicine koja ima više subspecijalističkih grana : kardiologija, gastroenterologija, endokrinologija, hematologija, alergologija, pulmologija, reumatologija, nefrologija i onkologija. Lekari specijalisti interne medicine se bave lečenjem pacijenata koji mogu imati izolovane zdravstvene probleme određenih unutrašnjih organa ili nediferencirane ili multisistemske procese ili oboljenja. U svom radu koriste savremene medicinske aparate za dijagnostiku i svojim pacijentima omogućavaju kompletan uvid u njihovo zdravstveno stanje kao i dalje praćenje.
U Poliklinici Beograd izuzetnu pažnju poklanjamo i prevenciji koja se sprovodi putem redovnih specijalističkih i sistematskih pregleda kako za pojedince tako i za grupe. Tim naših eminentnih stručnjaka pruža kontinuiranu brigu svakom pacijentu počev od prvog susreta koji je obično u obliku fizikalnog pregleda, zatim dijagnostike i utvrđivanja trenutnog zdravstvenog stanja do savetovanja, određivanja adekvatne terapije i daljeg praćenja ukoliko postoji potreba.
Sve procedure je moguće obaviti u Poliklinici Beograd, ali i na vašem radnom mestu ili kod kuće, dvadeset četiri sata dnevno sedam dana u nedelji.