Poliklinika Beograd | Doktori | Estetska hirurgija

Radno vreme : 0 - 24 h
  Kontakt : 011 301 80 81

Kardiohirurgija

U lečenju značajnog broja pacijenata sa oboljenjima srca kardiohirurgija je jedna od metoda široko prihvaćenih u svetu. Ovde se radi o opsežnim operativnim zahvatima na srcu i velikim krvnim sudovima u grudnom košu, kada su iscrpljene sve ostale metode lečenja / invazivne kardiološke procedure.