dr-vladisalv-milosevic

Jedan od najiskusnijih ginekologa sa 25 godina staža, od čega najveći deo u porodilištu. U toku svoje profesionalne karijere izvršio je više od 5.000 porođaja i 2.000 operativnih zahvata. Dr Vladislav Milošević poseduje izuzetno iskustvo u oblasti perinatologije. Iza sebe ima preko 50 radova objavljenih u stručnoj literaturi i na domaćim i međunarodnim kongresima. Poseduje izuzetno iskustvo u oblasti perinatologije.