prof-dr-petar-jovanovic

Trenutno zaposlenje:

Redovni profesor Medicinskog fakulteta.

Stručni doprinos:

Tokom 27 godina rada, profesor dr Petar Jovanović obavio je više od 2.500 uroloških operacija. Posebna oblast njegovog interesovanja i rada jesu urinarne derivacije, uroonkologija i oboljenja prostate.