Interna medicina

Interna medicina je specijalistička grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti odraslih osoba. Reč je o grani medicine koja ima više subspecijalističkih grana: kardiologija, gastroenterologija, endokrinologija, hematologija, alergologija, pulmologija, reumatologija, nefrologija i onkologija.

Lekari specijalisti interne medicine bave se lečenjem pacijenata koji mogu imati izolovane zdravstvene probleme određenih unutrašnjih organa ili nediferencirane ili multisistemske procese ili oboljenja.

Koristimo savremene medicinske aparate za dijagnostiku i svojim pacijentima omogućavamo kompletan uvid u njihovo zdravstveno stanje, kao i dalje praćenje.

U Poliklinici “Beograd” izuzetnu pažnju poklanjamo i prevenciji koja se sprovodi putem redovnih specijalističkih i sistematskih pregleda kako za pojedince tako i za grupe. Tim naših eminentnih stručnjaka pruža kontinuiranu brigu svakom pacijentu počev od prvog susreta koji je obično u obliku fizikalnog pregleda, zatim dijagnostike i utvrđivanja trenutnog zdravstvenog stanja, do savetovanja, određivanja adekvatne terapije i daljeg praćenja, ukoliko za tim postoji potreba.

Sve procedure je moguće obaviti u našim ordinacijama, ali i na vašem radnom mestu ili kod kuće, dvadeset četiri sata dnevno, sedam dana u nedelji.

Pogledajte kompletan cenovnik

Vaše zdravlje je vaša najbolja investicija

Zakažite vaš pregled već danas