Poliklinka Beograd

Poliklinika Beograd
Poliklinika Beograd
Džona Kenedija 10f, Beograd
Poliklinika Beograd Džona Kenedija 10f, Beograd

Pregled lekara specijaliste

Alergološki pregled cena usluga

Alergologija cena usluga. Potrebne su vam besplatne konsultacije sa lekarom specijalistom jer želite da dobijete dodatne informacije vezane za cene alergoloških usluga? Molimo Vas da nas pozovete na broj telefona +381 11 301 80 81

Kod nas možete obaviti sve vrste alergoloških pregleda: alergoloske kožne probe na inhalatorne inutritivne alergene, spirometrijsko ispitivanje, kompletne laboratorijske analize.


Izazivači alergija

Iako jedna od najmlađih medicinskih disciplina  alergologija kao nauka sve više dobija na značaju. Bavi se ispitivanjem preosetljivosti organizma i alergijama. Izazivači alergija takozvani alergeni mogu biti  različite supstance koje kada dođu u kontakt sa organizmom izazivaju njegovu preosetljivost.

Obzirom da je broj ovih alergena ogroman jasno je da čovek moze biti alergičan prakticno na bilo šta. Ta činjenica nam govori da se današnje moderno doba ne može ni zamisliti bez alergija  i alergologije.


Najčešća pitanja