Poliklinka Beograd

Poliklinika Beograd
Poliklinika Beograd
Džona Kenedija 10f, Beograd
Poliklinika Beograd Džona Kenedija 10f, Beograd

Ultrazvučni pregled srca

Zbog kojih simptoma bi trebalo da odete do kardiologa?

Najčešći simptomi zbog kojih bi trebalo da odete do kardiologa su: bol iza grudne kosti (urgentan simptom koji se često manifestuje kao stezanje, probadanje, pečenje iza grudne kosti ili u gornjem delu abdomena), zamaranje pri hodu ili naporu, lupanje, preskakanje srca, gubitak vazduha, nemogućnost spavanja na ravnom, otoci na nogama, vrtoglavice, gubitak svesti, slabost, malaksalost.


Koji aparatI se koriste tokom pregleda?

Koristi se ultrazvučni snop za prikaz srčanih struktura. Upotrebljava se kardiološka sonda, koja se prislanja na prednji zid grudnog koša zbog čega se ova metoda stručno zove transtorakalni ultrazvuk srca.
Savremeni ultrazvučni aparati koriste i color Doppler tehnike, kojima se precizno utvrdjuje stanje srčanih zalistaka, brzina toka krvi preko njih i daje konačna procena morfološkog i funkcionalnog stanja srca.


Da li je pregled bezbolan?

Pregled je apsolutno bezbolan i brzo se izvodi. 


Šta predstavlja ultrazvučni pregled srca?

Ultrazvučni pregled srca ili ultrazvuk srca predstavlja neprocenljivu pomoć kardiologu, kada se na neinvazivan (bezbolan) i potpuno neškodljiv način želi proceniti stanje srčanog mišića, snaga srčane kontrakcije, veličina srca, stanje srčanih zalistaka. Metoda koristi ultrazvučni snop za prikaz srčanih struktura.


Za šta se koristi color doppler tehnika?

Ovim pregledom se pre svega prati protok krvi kroz srčane šupljine i krvne sudove. Njime se mogu okriti mnoga stečena i nasledna srčana oboljenja. Moguće je otkrivanje urođenih anomalija srca, evaluacija “šumova” na srcu, procena zapaljenskih oboljenja srca (miokarditisi, perikarditisi), stanja srčane maramice i još mnogih drugih potrebnih anatomskih i funkcionalnih detalja,


Šta je ehokardiografija?

Ehokardiografija je tehnika pomoću koje se stvaraju brzo pulsirajući zvučni talasi ultra-visokofrekventni. On pruža direktni prikaz anatomskih struktura, položaja i pokreta zidova komora i njihovih šupljina, ušća većih krvnih sudova, listova zalisaka i njihovu integralnu funkciju.


Kako se izvodi ehokardiografija?

Sonda koja je položena na grudni koš, sadrži piezoelektrični kristal. Ovaj konvertuje primarne električne impulse u talase zvuka ultra visoke frekvence, a zatim rekonvertuje eho (odjek) ovih talasa u električne impulse. Ovi se tada prikazuju kao ehokardiogram.


Najčešća pitanja

Kada treba raditi ultrazvuk srca?

Ovaj pregled je neophodan pacijentima sa sumnjom ili već dijagnostikovanom kardiovaskularnom bolešću (povišenim krvnim pritiskom, nepravilnim ili ubrzanim radom srca, bolovima u sredogruđu, brzim zamaranjem, epizodama gubitka svesti, kod dijabetičara, bolesnika na hemio- ili radioterapiji), kao i preventivno kod osoba koje imaju porodične i lične visoke faktore rizika za kardiovaskularne bolesti (gojaznost, pušenje, povišene masnoće u krvi, fizička neaktivnost). Takođe pregled srca se preporučuje svim osobama koje učestvuju u rekreativnom ili takmičarskom sportu.

Koje su prednosti ultrazvučnog pregleda?

Pregled je potpuno bezbolan, pre pregleda nije potrebna posebna priprema, nema štetnih dejstava i može se primenjivati u svim uzrastima neograničen broj puta. Daje veoma precizne informacije o funkciji i morfologiji srca. Pregled traje kratko (od 15 do 20 minuta), nakon čega pacijent odmah dobija objašnjenje i pisani izveštaj.

Za šta se koristi Color Doppler?

Ultrazvuk srca sa color doppler-om obezbeđuje veliki broj informacija o srcu i srčanim strukturama, kao što su: dimenzije srčanih šupljina, dimenzije srčanog mišića, njegovu pokretljivost, ejekciona frakcija (EF), funkcija srčanih zalistaka, uvid u stanje perikarda (srčane kese). Color doppler metoda daje informacije o brzini protoka krvi kroz srčana ušća i dijagnostikovanje urođenih ili stečenih srčanih mana.