Poliklinka Beograd

Poliklinika Beograd
Poliklinika Beograd
Džona Kenedija 10f, Beograd
Poliklinika Beograd Džona Kenedija 10f, Beograd

Ergo test

Zbog kojih simptoma bi trebalo da odete do kardiologa?

Najčešći simptomi zbog kojih bi trebalo da odete do kardiologa su: bol iza grudne kosti (urgentan simptom koji se često manifestuje kao stezanje, probadanje, pečenje iza grudne kosti ili u gornjem delu abdomena), zamaranje pri hodu ili naporu, lupanje, preskakanje srca, gubitak vazduha, nemogućnost spavanja na ravnom, otoci na nogama, vrtoglavice, gubitak svesti, slabost, malaksalost


Šta je Ergo test?

Ergo test predstavlja procenu stanaj i funkcije srčanog mišića u naporu.


Koliko dugo traje ovaj test?

Sam test traje oko 30 minuta, ali je to vreme individualno i zavisi od stanja i sposobnosti pacijenta. 


Šta predstavlja Ergo test

Ergometrija (test opterećenja, ergometrijski test) je neinvazivna kardiološka metoda kojom se na posredan način ispituje stanje i funkcionalna sposobnost krvnih sudova koje krvlju opskrbljuju srčani mišić. Testu se pristupa tek kad je lekar-kardiolog na temelju razgovora s Vama i kliničkog pregleda, postavio sumnju na bolest krvnih sudova srca odnosno koronarnu bolest.


Razlozi zašto se izvodi ovaj test?

  • procena težine, već od ranije prisutne koronarne bolesti
  • ispitivanje stepena oporavka srčanog mišića nakon srčanog udara
  • ispitivanje raznih aritmija srca
  • procena funkcionalnog statusa u sklopu bolesti srčanih zalistaka
  • ispitivanje kondicionog stanja osobe


Kako se izvodi ergo test?

Ergometrsijki test se izvodi u ugodnoj, toploj i mirnoj prostoriji uz prisustvo lekara-kardiologa i medicinskog tehničara. Nakon što se u garderobi skinete do pojasa, na grudi se nalepe elektrode za kontinuirano snimanje elektrokardiograma, skraćeno EKG-a, a na nadlakticu se stavlja manžetna aparata za merenje krvnog pritiska.

Na pokretnoj traci ćete hodati prema programu koji se određuje u skladu sa Vašom dobi, polom i telesnom masom, a uz stalno praćenje krvog pritiska i snimanje EKG-a.


Šta možete očekivati nakon samog testa?

Tokom testa može doći i do naglog porasta pritiska ili pulsa. U tim slučajevima lekar će prekinuti test, te započeti postupke kako Vaša sigurnost ne bi ni u kom slučaju došla u pitanje.


Najčešća pitanja

Koliko dugo traje test?

U zavisnosti od kondicije, fizičke pripremljenosti, starosne dobi, kao i opšteg zdravstvenog stanja test fizičkim opterećenjem može trajati i do 45 minuta (za sportiste).

Kako izgleda tok Ergo testa?

1. Nakon merenja, pacijent staje na traku, koja potom polako počinje da kreće. Pacijentu su pristupni rukohvati radi lakšeg kretanja. 2. Traka uz nadzor kardiologa polako ubrzava, a zatim veoma postepeno pravi blagi nagib od 2%. Sve vreme ste pod stalnim nadzorom medicinske sestre, kardiologa i računara koji očitava parametre vašeg srca u naporu. 3. Po postizanju odgovarajućeg napora, računar postepeno usporava i vraća nagib trake na početni položaj i pacijent silazi sa trake.

Šta sledi nakon Ergo testa?

– merenje krvnog pritiska i pulsa u stanju mirovanja. – skidanje EKG kablova. – predah i analiza rezultata sa kardiologom i ažuriranje terapije i medicinskog kartona.