Poliklinka Beograd

Poliklinika Beograd
Poliklinika Beograd
Džona Kenedija 10f, Beograd
Poliklinika Beograd Džona Kenedija 10f, Beograd

Pregled lekara specijaliste

Zbog kojih simptoma bi trebalo da odete do kardiologa?

Najčešći simptomi zbog kojih bi trebalo da odete do kardiologa su: bol iza grudne kosti (urgentan simptom koji se često manifestuje kao stezanje, probadanje, pečenje iza grudne kosti ili u gornjem delu abdomena), zamaranje pri hodu ili naporu, lupanje, preskakanje srca, gubitak vazduha, nemogućnost spavanja na ravnom, otoci na nogama, vrtoglavice, gubitak svesti, slabost, malaksalost


Da li je kardiološki pregled bolan?

Kardiološki pregled je u većini slučajeva bezbolan i potpuno neinvazivan. Za kardiološki pregled nije potrebna posebna priprema pacijenata i nakon njega se pacijent može vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima.


Kako izgleda kardiološki pregled?

Kardiološki pregled se obavlja u sedećem ili ležećem položaju. Kardiolog pored srca i grudnog koša može pregledati vašu glavu (kosmatost, žute beonjače i slično), vrat (pulsiranje krvnih sudova vrata), abdomen (laganim pritiskanjem; ispitivanje šumova krvnih sudova abdomena) i ekstremitete.


Ko obavlja kardiološki pregled?

Kardiološki pregled obavljaju naši vrhunski lekari specijalisti kardiologije koji na osnovu anamneze i detaljnog kliničkog pregleda, uz korišćenje najsavremenijih dijagnostičkih aparata, postavljaju tačnu dijagnozu bolesti i propisuju odgovarajuću terapiju.


Kako izgleda kardioloski pregled?

Klasičan pregled lekara specijaliste kardiologa podrazumeva razgovor sa pacijentom u okviru anamneze, fizikalni auskultatorni pregled srca i magistralnih krvnih sudova, auskultaciju pluća i opšti internistički pregled, sagledavanje opšteg statusa, merenje krvnog pritiska i pulsa, tumačenje laboratorijskih nalaza, dijagnostičkih procedura i drugih nalaza iz medicinske dokumentacije, postavljanje dijagnoze i određivanje terapije. Kardiolozi se služe i dodatnom dijagnostikom ultrazvučnog pregleda srca i velikih krvnih sudova i holter monitoringom srčanog ritma i arterijskog krvnog pritiska.


Koja se stanja i bolesti analiziraju na kardiološkom pregledu?

Stanja i bolesti koje se analiziraju na kardiološkom pregledu su: stezanje u grudima (nejasna bol u grudima), povišen krvni pritisak (arterijska hipertenzija), ishemija srca – problem infarkta srčanog mišića ili angine pektoris, popuštanje srčanog mišića, nepravilan rad srca i osećaj lupanja i preskakanja srca (aritmija), iznenadne promene krvnog pritiska, nejasne nesvestice, osećaj nedostatka vazduha – gušenja, vrtoglavice i urođene mane srca.


Šta je EKG monitoring?

EKG monitoring predstavlja EKG u trajanju od 30-45 minuta. Često nam dolaze pacijenti koji se žale na preskakanja srca, ili na ubrzan srčani rad, a da pri tom raniji EKG zapisi nisu pokazali poremećaje srčanog ritma. To se dešava zato što pacijenti baš u trenutku kada im je rađen EKG nisu imali aritmiju, a trajanje trake EKG zapisa je samo nekoliko sekundi.

Kada takvog pacijenta prikopčamo na monitoring u trajanju od pola sata, skoro u 70% slučajeva otkrivamo tip poremećaja srčanog ritma. Ukoliko i ovo ne donese željene rezultate, pacijentu se stavlja 24-časovni monitoring.


Najčešća pitanja

Koliko je potrebno vremena da se utvrdi poremećaj srčane funkcije

Naši lekari specijalisti vrlo brzo utvrđuju da li postoji poremećaj srčanog rada ili prisustvo oboljenja većih krvnih sudova. Vršimo konsultacije vezane za akutno i hronično popuštanje srčane funkcije, za stanja koja iziskuju ugradnju srčanih pumpi. Posebno se ističemo u konsultacijama za transplantaciju srca, koje obavlja profesor dr Miljko Ristić. Njegov decenijski rad i na desetine hiljada spašenih pacijenata, samo je jedna od preporuka koje nas izdvajaju.

Koliko košta pregled kod Dr. Miljka Ristića

Cena kardiohirurškog pregleda kod prof. dr. Miljka Ristića: 4.500 din

Koliko je operacija na otvorenom srcu obavio Dr Miljko Ristić?

Prof. dr. Miljko Ristić obavio je više od 15.000 operacija na otvorenom srcu i krvnim sudovima. Autor je više od 200 naučnih radova i nekoliko knjiga i poglavlja u knjigama. Profesor dr Miljko Ristić je član Evropske Akademije nauke i umetnosti.