Poliklinka Beograd

Poliklinika Beograd
Poliklinika Beograd
Džona Kenedija 10f, Beograd
Poliklinika Beograd Džona Kenedija 10f, Beograd

Alergologija

Čime se bavi alergologija?

Iako jedna od najmlađih medicinskih disciplina  alergologija kao nauka sve vise dobija na značaju. Bavi se ispitivanjem preosetljivosti organizma i alergijama. Izazivači alergija takozvani alergeni mogu biti  različite supstance koje kada dođu u kontakt sa organizmom izazivaju njegovu preosetljivost.


Alergije i život modernog čoveka

Obzirom da je broj ovih alergena ogroman jasno je da čovek moze biti alergičan prakticno na bilo šta. Ta činjenica nam govori da se današnje moderno doba ne može ni zamisliti bez alergija  i alergologije.


Koje alergološke preglede radimo u Poliklinici Beograd

Kod nas u Poliklinici Beograd možete obaviti:

  • Pregled lekara subspecijaliste alergologije
  • Alergoloske kožne probe na inhalatorne i nutritivne alergene
  • Spirometrijsko ispitivanje
  • Kompletne laboratorijske analize


Najčešća pitanja