Poliklinka Beograd

Poliklinika Beograd
Poliklinika Beograd
Džona Kenedija 10f, Beograd
Poliklinika Beograd Džona Kenedija 10f, Beograd

Holter TA

Zbog kojih simptoma bi trebalo da odete do kardiologa?

Najčešći simptomi zbog kojih bi trebalo da odete do kardiologa su: bol iza grudne kosti (urgentan simptom koji se često manifestuje kao stezanje, probadanje, pečenje iza grudne kosti ili u gornjem delu abdomena), zamaranje pri hodu ili naporu, lupanje, preskakanje srca, gubitak vazduha, nemogućnost spavanja na ravnom, otoci na nogama, vrtoglavice, gubitak svesti, slabost, malaksalost


Zašto se koristi holter TA?

Holter krvnog pritiska je postupak kojim se krvni pritisak meri u određenim intervalima tokom 24 časa.


Kako se vrši merenje pritiska?

Merenja se tokom dana najčešće vrše na 15 min. do pola sata, a tokom noći svakih sat vremena. Razmak između merenja određuje se kompjuterski, pre postavke aparata.


Čemu služi holter TA metoda

Holter TA omogućava:

  • procenu dnevnog i noćnog ciklusa promene pritiska
  • otkrivanje perioda povećanog ili sniženog pritiska
  • kontrolu efekata antihipertenzivne terapije
  • korekciju vrste i vremena u toku dana kada se uzimaju antihipertenzivi
  • izbegavanje fenomena “belog mantila” (porast krvnog pritiska uzrokovan strahom od doktora, a ne oboljenjem).


Razlozi za primenu holter TA

Najvažnije indikacije za primenu holtera: vrtoglavice, krize svesti, kontrola efekata antihipertenzivne terapije, neregulisana arterijska hipertenzija, sumnja na povišen pritisak u trudnoći, druge situacije koje zahtevaju detaljniju analizu krvnog pritiska.


Kako izgleda aparat za merenje pritiska holter ta?

Aparat se sastoji od poveske (manžetne koja se postavlja na nadlakticu) i jedinice koja vrši merenje i registruje vrednosti krvnog pritiskakoje potom skladišti u svoju internu memoriju. Postavljena aparatura ne remeti dnevne aktivnosti.


Najčešća pitanja

Kako se moramo ponašati prilikom merenja pritiska?

Uređaj je toliko mali da omogućava vođenje uobičajenih dnevnih aktivnosti i spavanje. S obzirom na to da ova pretraga služi kako bismo odredili kolike je zaista pritisak, važno je da se obavljaju svakodnevne aktivnosti koje bi se i inače obavljale.

Šta treba izbegavati prilikom nošenja aparata?

Tokom nošenje aparata nije poželjno tuširanje i kupanje.

Da li je ova procedura bolna?

Nošenje holtera krvnog pritiska je potpuno bezbolna procedura i ne nosi rizik.