Poliklinka Beograd

Poliklinika Beograd
Poliklinika Beograd
Džona Kenedija 10f, Beograd
Poliklinika Beograd Džona Kenedija 10f, Beograd

Ortopedija

Kako vam naši ortopedi mogu pomoći

Ortopedi sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom pomažu u zbrinjavanju povreda koštano-mišićnog sistema uključujući sve kosti, zglobove, tetive, ligamente, mišiće i nerve koji ljudsko telo čine pokretljivim. Pored saniranja povreda, veliko iskustvo beležimo na polju lečenja degenerativnih i zapaljenskih promena koštano zglobnog sistema. Naša pomoć i tretman počinju pregledom i procenom lekara, dijagnostikom, a zatim lečenjem i eventualnom operacijom, sve do upućivanja na adekvatnu rehabilitaciju.


Čime radimo dijagnostiku

U dijagnostici koristimo najsavremeniju aparaturu namenjenu prepoznavanju stanja – od artritisa do sportskih povreda i trauma.


Koje ortopedske preglede radimo u Poliklinici Beograd

U “Poliklinici Beograd” mogu se obaviti:

  • pregledi lekara specijaliste ortopedije
  • ortopedski ultrazvucni pregled
  • rentgen dijagnostika
  • zbrinjavanje i lečenje povreda zglobova i preloma kosti
  • gipsana imobilizacija
  • apikacija (davanje) intraartikularnih injekcija koje se primenjuju u savremenom lečenju degenerativnih bolesti zglobova
  • ortopedske intervencije


Najčešća pitanja