Poliklinka Beograd | Doktori

Poliklinika Beograd
Poliklinika Beograd
Džona Kenedija 10f, Beograd
Poliklinika Beograd Džona Kenedija 10f, Beograd

Poliklinika Beograd | Naš stručni tim doktora

Činjenica da danas okupljamo najbolje lekare koji su poznati i priznati u granama medicine za koje su specijalizovani, kvalifikuje nas kao jednu od najboljih poliklinika na ovim prostorima. Svaki lekar je maksimalno posvećen, od prvog susreta sa pacijentom, do njegovog potpunog izlečenja ili pružene usluge.

Prof. dr. Miljko Ristić
Kardiohirurgija
Dr Vojin Ristić
Opšta hirurgija
Prof. dr. Aleksandar Diklić
Endokrina hirurgija
Dr Vladislav Milošević
Ginekologija i akušerstvo
Prof dr Petar Jovanović
Urologija
Dr Dejan Munjiza
Kardiologija