Poliklinka Beograd

Poliklinika Beograd
Poliklinika Beograd
Džona Kenedija 10f, Beograd
Poliklinika Beograd Džona Kenedija 10f, Beograd

Pregled lekara specijaliste

Psihijatrijski pregled cena usluga

Psihijatrija cena usluga. Potrebne su vam besplatne konsultacije sa lekarom specijalistom jer želite da dobijete dodatne informacije vezane za cene psihijatrijskih usluga? Molimo Vas da nas pozovete na broj telefona +381 11 301 80 81

Kod nas možete obaviti sve vrste psihijatrijskih pregleda: Pregled i konsultacije lekara specijaliste psihijatrije kao i psihološko savetovanje.


Pregled kod lekara specijaliste

Psihijatrija nije namenjena samo pacijentima sa mentalnim oboljenjima ili bolestima zavisnosti, jer svako od nas u nekom teškom životnom trenutku ili kriznoj situaciji može da ima psihičke tegobe.
Psiholozi, takođe, kao oblik pomoći pacijentu primenjuju psihoterapiju, ali treba znati da samo psihijatri imaju ovlašćenje da prepisuju i lekove.

U okviru službe psihijatrije Poliklinike „Beograd“ mogu se obaviti:

  • Pregled i konsultacije lekara specijaliste psihijatrije
  • Psihološko savetovanje


Najčešća pitanja