Poliklinka Beograd

Poliklinika Beograd
Poliklinika Beograd
Džona Kenedija 10f, Beograd
Poliklinika Beograd Džona Kenedija 10f, Beograd

Holter EKG

Zbog kojih simptoma bi trebalo da odete do kardiologa?

Najčešći simptomi zbog kojih bi trebalo da odete do kardiologa su: bol iza grudne kosti (urgentan simptom koji se često manifestuje kao stezanje, probadanje, pečenje iza grudne kosti ili u gornjem delu abdomena), zamaranje pri hodu ili naporu, lupanje, preskakanje srca, gubitak vazduha, nemogućnost spavanja na ravnom, otoci na nogama, vrtoglavice, gubitak svesti, slabost, malaksalost


Kome je potreban holter EKG ?

Ukoliko pacijent oseća poremećaje ritma, nesvestice, bol u grudnom košu, zamaranje i gubitak daha, a da se prethodnim pregledima nije utvrdilo srčano poreklo pomenutih simptoma , Holter ekg-a je neophodan dijagnostički postupak.


Koliko dugo traje praćenje rada srca?

Praćenje traje 24 ili 48 sati.


Šta predstavlja holter EKG

Holter EKG monitoring je neinvazivna dijagnostička procedura, odnosno poseban postupak praćenja rada srca u toku 24 ili 48 sati. Izuzetno je važna, obzirom da su potrebe srca za kiseonikom veće kada se čovek kreće nego kada miruje, kao što je slučaj tokom pregleda.


Kako se izvodi sam proces?

Holter EKG snimanje izvodi se tako što se pacijentu na grudni koš postave elektrode koje su povezane sa malim aparatom. Sam aparat, veličine mobilnog telefona, beleži EKG pacijenta sve vreme tokom 24 ili 48 sati.


Kako treba da se ponaša pacijenat tokom nošenja aparata?

Pacijent tokom nošenja holtera obavlja uobičajene dnevne aktivnosti koje beleži u dnevnik (kao i vreme eventualnog uzimanja leka, ukoliko je pod terapijom) , što je kardiologu izuzetno važno da bi analiza rezultata bila što bolje tumačena. Često predlažemo pacijentu da šeta malo više ukoliko nema tu naviku, kako bismo pravilnije ocenili koronarnu rezervu.


Kakve podatke daje holter EKG?

Podaci se sa aparata unose u kompjuter nakon skidanja holtera. Kardiolog analizira rad srca za čitavo vreme snimanja ( prati se srednja srčana frekvenca, poremećaji ritma, nivo ST segmenta, pauze u srčanom radu, dužina trajanja pojedinih intervala u ekg zapisu).


Najčešća pitanja

Da li je dozvoljeno vežbanje tokom nošenja holter EKG-a?

Da, lagana vežba je prihvatljiva. Važno je napomenuti da nakon vežbe nećete biti u mogućnosti da se tuširate. Ako nosite holter EKG teško znojenje može da dovede do toga da se elektrode otkače i da to može uticati na kvalitet podataka.

Da li su holteri bučni?

Ne, holter EKG-a ne prave buku.

Da li holter EKG i holter TA mogu da se nose u isto vreme?

Da, istovremeno možete da nosite holter krvnog pritiska i holter EKG. Preporučujemo da nosite odgovarajuću odeću, poželjno malo širu, tako da se holter EKG stavi oko struka a elektrode mogu pričvrstiti na grudi. Holter krvnog pritiska se stavlja oko struka, a manžetnu se pričvrsti na nadlakticu.