prof-dr-aleksandar-diklic

Redovni profesor Medicinskog fakulteta, endokrini hirurg i endokrinolog, Profesor dr Aleksandar Diklić do sada je operisao više od 7.000 pacijenata sa oboljenjima endokrinih žlezda, u najvećem procentu štitaste žlezde.

Za više informacija i konsultacije vezano za operacije štitne žlezde, pozovite nas odmah na: 063 216 456

Obrazovanje:

2000. Doktorska disertacija na temu „Značaj limfocitne infiltracije i antitiroidnih antitela u hirurškom lečenju difuzne toksične strume”, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1981 – 1985. Specijalizacija iz opšte hirurgije
1992. Magistarska teza “Procena funkcije posle hemitiroidektomije zbog benignih oboljenja štitaste žlezde“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1988 – 1992. Poslediplomske studije za magisterijum iz endokrinologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1973 – 1978. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1980 – 1985. Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, Klinički centar Srbije

Trenutno zaposlenje:

Profesor dr Aleksandar Diklić je redovni profesor za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prethodna zaposlenja:

2006. Vanredni profesor za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2007. Načelnik odeljenja Centra za endokrinu hirurgiju, Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije
2003 – 2007. Šef operacionog bloka i odeljenja intenzivne nege Centra za endokrinu hirurgiju, Instituta endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije
1993 – 2003. Načelnik odeljenja u Centra za endokrinu hirurgiju, Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije
2000. Docent za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1989 – 2000. Asistent za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1985 – 1989. Lekar specijalista hirurg, Centar za endokrinu hirurgiju, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički centar Srbije

Pozicije:

2004. Evropsko Udruženje Endokrinih Hirurga (ESES)
2004. Udruženje Endokrinih Hirurga Srbije
1985. Hirurška sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD) 1988.

Predmeti edukacije:

2000 – 2008. Predavanja iz programa poslediplomske nastave iz Hirurške anatomije, Endokrinologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2000 – 2008. Predavanja iz programa specijalizacije iz: Opšte hirurgije, Urologije i subspecijalizacije iz Endokrinologije i Onkološke hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1989 – 2008. Izvođene praktične i teoretske nastave iz Hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Oblasti istraživanja:

Benigne i maligne bolesti endokrinih organa

Projekti:

1996 – 2000. Stručno-naučni pristup hirurgiji tireoideje i paratireoidnih žlezda. Podprojekat: Izbor operacije kod karcinoma tiroideje i hipertireoza

Istraživački rad i publikacije:

Ukupno 175 radova

Konsultujte se sa lekarom specijalistom. Kontaktirajte nas ODMAH preko Vibera!