Poliklinka Beograd

Poliklinika Beograd
Poliklinika Beograd
Džona Kenedija 10f, Beograd
Poliklinika Beograd Džona Kenedija 10f, Beograd

Prof. dr. Miljko Ristić

Najbolji kardiohirurg u Srbiji i regionu

Više od 30 godina iskustva i rada u Srbiji i inostranstvu. Član Evropske Akademije nauka, profesor na medicinskog fakulteta, pionir u transplataciji srca u Srbiji, predsednik lekarske komisije fudbalskog saveza Srbije, član upravnog odbora FK Crvena Zvezda itd.

Više od 15.000 operacija na otvorenom srcu

Prof. dr. Miljko ristić obavio je više od 15.000 operacija na otvornom srcu i krvnim sudovima na opštoj, abdominalnoj i endokrinoj hirurgiji. Autor je više od 200 naučnih radova i nekoliko knjiga i poglavlja u knjigama.

Međunarodno iskustvo i priznanja

Prof. dr. Miljko Ristić je predavač po pozivu na više medicinskih fakulteta u svetu. Tokom svoje karijere usavršavao se na klinikama u Francuskoj, SAD, Švajcarskoj i Belgiji.

Želite konsultacije ili pregled kod prof. dr. Miljka Ristića? Pozovite nas odmah!

Prof. dr. Miljko Ristić – Biografija

Prof. dr. Miljko Ristić je kardiohirurg sa velikom internacionalnom reputacijom. Tokom svoje profesionalne karijere obavio je više od 15.000 operativnih zahvata na srcu. Član je Evropske Akademije nauka i umetnosti i Srpske Kraljevske Akademije nauka.

Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – osnovne studije 1972.
 • Specijalističke studije, opšta hirurgija 1979.
 • Poslediplomske studije, doktorat “Rekonstrukcija mitralne valvule” 1986.
 • Subspecijalističke studije, vaskularna hirurgija 2002.
 • Subspecijalističke studije, kardiohirurgija 2008.
 • Sertifikat Evropskog udruženja za kardiovaskularnu hirurgiju

Stručna usavršavanja:

 • Stipendista belgijske vlade: Clinique Saint Luc, Bruxelles, Department de Chirurgie Cardiovasculaire (1 godina)
 • L’Hopital Broussais Paris, Chirurgie Cardiaque (3 meseca)
 • L’Hopital Pitie-Salpetriere Paris, Chirurgie Cardiovasculaire (3 meseca)
 • St Luck, Houston, Cardiac Surgery (1 mesec)
 • Medical University Hospital, Zurich (1 mesec)

Trenutno zaposlenje:

Koordinator za kardiologiju u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije

Prethodna zaposlenja:

Direktor, Klinički centar Srbije
Direktor, Klinika za kardiohirurgiju, Klinički centar Srbije
Profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Direktor Klinike za kardiohirurgiju „Dedinje“
Direktor Klinike za kardiohirurgiju KC Srbije

Pozicije:

Član Evropske Akademija Nauka
Član Srpske Kraljevske Akademije nauka i umetnosti
Predsednik Udruženja za Kardiotorakalnu hirurgiju Srbije
Predsednik Resuscitacionog saveta Beograda
Predsednik Medicinske komisije Fudbalskog saveza Srbije
Član Medicinske komisije Olimpijskog saveza Srbije
Član Evropskog udruženja za kardiovaskularnu hirurgiju
Član državnog Komiteta za lekove
Predsednik državnog Komiteta za standarde u srčanoj hirurgiji
Predsednik državnog Komiteta za kontrolu i regularnost prakse
Predsednik Radne grupe za kardiohirurgiju Ministarstva zdravlja Republike Srbije
Član upravnog odbora Zavoda za transfuziju krvi
Član Upravnog odbora Republičke agencije za doping

Nastavne aktivnosti:

Institucija: Klinika za kardiohirurgiju, Klinički centar Srbije,
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Predmet: Kardiohirurgija, Vaskularna hirurgija, Opšta hirurgija
Zvanje: Redovni profesor opšte, vaskularne i kardiohirurgije
(predsednik komisije za studentske ispite iz Opšte hirurgije i predsednik komisije za specijalističke ispite iz Opšte hirurgije, član komisije za subspecijalistički ispit iz kardiohirurgije)
Inostrani pozivi:
Predavač po pozivu na Medicinskom fakultetu u Čangdu, Kina
Predavač po pozivu na Medicinskom fakultetu u Leidenu, Holandija
Predavač po pozivu na Medicinskom fakultetu u Briselu, Belgija
Predavač po pozivu na Medicinskom fakultetu u Karakasu, Venecuela

Istraživački rad i publikacije:

 • Projekat “Biološke valvule”
 • Projekat “Vancomycin study”
 • Knjiga za osnovne i poslediplomske studije “Mitralna valvula”
 • Urednik i autor tri poglavlja u knjizi „Kardiologija za osnovne i poslediplomske studije“
 • Autor poglavlja u knjizi „Ortopedija za osnovne i poslediplomske studije“
 • Autor poglavlja u knjizi „Urgentna medicina za osnovne i poslediplomske studije“
 • Autor poglavlja u knjizi „Vaskularna hirurgija za osnovne i poslediplomske studije“
 • Urednik i autor više poglavlja Udžbenik „Hirurgija“ za studente medicine
 • Autor dva poglavlja u knjizi „Sportska medicina za osnovne i poslediplomske studije“
 • Autor i koautor u preko 200 medicinskih radova
 • Knjiga “Poznati srpski lekari ” (Arterijski graftovi u kardiohirurgiji, Rekonstrukcija mitralne valvule, Rekonstrukcija trikuspidne valvule, Aorta thoracalis ascendens,
 • Hirurgija bez pumpe – prve izvedene operacije u prethodnoj Jugoslaviji, odnosno Srbiji)
 • Mentor u 32 magistarske i doktorske teze

Stručni doprinos:

Prof dr Miljko Ristić obavio je više od 15.000 operacija na srcu i krvnim sudovima na opštoj, abdominalnoj i endokrinoj hirurgiji